1
ประสบการณ์การทำ Cleanroom
ความชื้น พร้อมทั้งความผิดแผกของความดันตามที่ปรารถนา ภายในด้านการเตรียมการ การบริหารพร้อมด้วยการดำเนินการ มีทีมผู้เชี่ยวชาญนั้นมีความชำนาญในงานด้านดีไซน์
1
คุณสมบัติ Cleanroom
การแบ่งแยก Class ของ Cleanroom ดังนี้
– Class 100 หมายถึง ห้องนั้นมีอนุภาคปริมาตร 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคแก่อากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
2
กลุ่มสินค้า Cleanroom
วิธีการสร้าง ไม่ก็หากไม่มี ความสำคัญทางด้านการสร้าง มักชี้เฉพาะให้อยู่ภายในช่วง 72 o F (22.2 o C) ? 0.25 o F (0.14 o C)  Cleanroom หมายถึง เขตที่มีการคุมบริเวณแวดล้อม
2
รูปแบบของงาน Cleanroom
การบริหารพร้อมทั้งการจัดการ มีทีมนายช่างนั้นมีความสามารถในงานด้านออกแบบ พร้อมติดตั้งพร้อมทั้งมีทีมงานตรง เกี่ยวกับงานด้านระบบห้องคลีนรูม และเครื่องไม้เครื่องมือ Cleanroom
2
ความสะอาดของ Cleanroom
วัตถุปัจจัยอื่นๆที่ยุ่งเกี่ยว ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิ ความชื้นพร้อมทั้งความดัน ตามเหตุจำเป็น มีความสามารถพร้อมกับประสบการณ์ ในด้านการกำหนดแผนการ การบริหารพร้อมทั้งการจัดการ
2
ส่วนประกอบของกระบวนการ Cleanroom
การชี้เฉพาะคุณสมบัติที่จำเพาะของ Cleanroom วัตถุปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยว ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิ ความชื้นพร้อมด้วยความดัน ตามเหตุจำเป็น มีความช่ำชองและประสบการณ์ ในด้านการวางแผนการ
3
วิธีการสร้างระบบ Cleanroom
– อุณหภูมิที่พอเหมาะ ระบุตามความต้องการของ วิธีการสร้าง หรือไม่หากไม่มี จุดสำคัญทางด้านการทำ มักเจาะจงให้อยู่ในช่วง 72 o F (22.2 o C) ? 0.25 o F (0.14 o C)
ogardde.com

pligg social bookmark